Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đường bộ qua đèo Hải Vân dưới thời Pháp thuộc (1897 – 1945) Tải xuống Tải xuống PDF