Quay trở lại Chi tiết Bài báo Lời đề từ trong tiểu thuyết Người con gái viên đại úy (A. S. Pushkin) qua bản dịch của Cao Xuân Hạo Tải xuống Tải xuống PDF