Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia đến chất lượng bánh mì baguette và bánh mì hamburger làm từ bột nhào lạnh đông Tải xuống Tải xuống PDF