Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu chế độ làm việc hợp lý của cơ cấu cáp trên cầu cơ giới hạng nặng TMM-3M khi triển khai ở giai đoạn hạ nhịp Tải xuống Tải xuống PDF