Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân tích cách chuyển dịch câu vô nhân xưng bị động tiếng Pháp sang tiếng Việt Tải xuống Tải xuống PDF