Quay trở lại Chi tiết Bài báo An optimal algorithm for minimax problems with smooth components Tải xuống Tải xuống PDF