Quay trở lại Chi tiết Bài báo Giải pháp công nghệ để giảm tiêu hao nhiên liệu cho ô tô sử dụng hộp số tự động AT Tải xuống Tải xuống PDF