##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Lê Văn Tụy, Nguyễn Văn Đông. “Giải pháp công nghệ để giảm Tiêu Hao Nhiên liệu Cho ô Tô sử dụng hộp số tự động AT”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 13-18, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7540.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##