Quay trở lại Chi tiết Bài báo Sáng tạo bài toán mới dựa trên bất đẳng thức về điều kiện cần và đủ của hàm lồi và hàm lõm Tải xuống Tải xuống PDF