Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tầm quan trọng của lãnh đạo chuyển đổi đối với hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Cần Thơ Tải xuống Tải xuống PDF