Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân tích đánh giá giải pháp nhiệt động đường dây DDK 220 kV Tải xuống Tải xuống PDF