Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phát hiện tự động tin giả: Thành tựu và thách thức Tải xuống Tải xuống PDF