Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối bê tông sử dụng phế phẩm tro bay và bột đá đến vận tốc và biên độ xung siêu âm Tải xuống Tải xuống PDF