Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của nhận thức độ tin cậy và nhận thức về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của người tiêu dùng đến ý định mua hàng: trường hợp đối với ngành thời trang tại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF