Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô phỏng qui trình sản xuất pin lithium-ion bằng phần mềm Tecnomatix Plant Simulation Tải xuống Tải xuống PDF