Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá tiện nghi nhà ở chia lô thuộc khu vực trung tâm đô thị Đà Nẵng dưới góc nhìn của người dân Tải xuống Tải xuống PDF