Quay trở lại Chi tiết Bài báo Sơ đồ sai phân đơn điệu xấp xỉ bậc hai trên lưới không đều đối với phương trình parabol giả tuyến tính với điều kiện biên loại ba Tải xuống Tải xuống PDF