Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của mặn đến sinh trưởng, tình trạng nước và sắc tố quang hợp của cây thuốc lức dây (Phyla nodiflora) Tải xuống Tải xuống PDF