Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân tích khả năng chịu tải cầu bản bê tông cốt thép ứng suất trước trên mô hình số đã được hiệu chỉnh từ số liệu đo biến dạng do hoạt tải thử nghiệm di động trên cầu Tải xuống Tải xuống PDF