##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Duy Thảo. “Phân tích Khả năng chịu tải cầu bản Bê tông cốt thép ứng suất trước Trên Mô hình số đã được hiệu chỉnh từ số liệu đo biến dạng Do hoạt tải thử nghiệm Di động Trên cầu”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 85-89, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9101.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##