##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2018
Download
Cách trích dẫn
Vo Khanh Thoai. “Điều khiển hệ thống chỉnh lưu cầu 3 Pha Thyristor – động Cơ điện một chiều Có thông số Thay đổi ứng dụng Logic mờ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 11, số p.h 132.2, Tháng Mười-Một 2018, tr 79-83, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1590.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##