##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Lâm Ngọc Thuỳ, Tô Anh Thơ, Trần Thị Siêm, Nguyễn Tuấn Đạt. “Sự hài lòng Và ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn Trên Di động ở thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 8, Tháng Tám 2021, tr 25-32, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7558.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##