##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Lê Tự Huy, Nguyễn Bá Khải, Trần Quang Khải. “Hệ thống thực ảo Và Xu hướng số Hoá hệ thống sản xuất Trong công nghiệp 4.0”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 64-69, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7600.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##