##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Phan Thị Kim Thủy, Nguyễn Ngọc Thành, Trần Văn Quang. “Hiện trạng Và giải pháp nâng Cao hiệu Quả vận hành công trình Sinh hóa hiếu Khí tại hệ thống xử Lý nước thải Nhà máy Chế biến thủy sản Bắc Đẩu”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 12-17, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7671.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##