##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Phạm Quốc Phong, Thạch Mỹ Thuật, Lê Đức Đại. “Thiết Kế Và lập trình Gia công Cho máy Phay CNC 5 trục với Fusion 360”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 74-78, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7749.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##