##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Võ Thị Quỳnh Nga, Mai Hiếu Nhi, và Lâm Minh Quân. “Nghiên cứu tài liệu hệ thống về ứng dụng Lý thuyết hành Vi dự định (TPB) đối với Du khách tại điểm đến Du lịch”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 17-26, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8113.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##