##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2023
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Quốc Minh, Nguyễn Duy Linh, Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Hoàng Vân Anh, Trần Thị Mai Anh, và Nguyễn Thị Hồng Loan. “Nghiên cứu tối ưu vận hành lưới điện Microgrid tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo Và Pin Nhiên liệu Hydro”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 10, Tháng Mười 2023, tr 78-84, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8504.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##