##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Phan Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Thị Ngọc Thư, và Nguyễn Thị Đông Phương. “Nghiên cứu hiệu Quả diệt khuẩn bề mặt của hệ thống đèn UVC - Khuynh hướng mới Trong kiểm soát nhiễm khuẩn ở bệnh viện”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 52-55, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8784.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả