##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Tuấn Linh. “Mô phỏng dòng chảy Kim loại Trong khuôn đúc áp lực Cao vật liệu nhôm ADC12”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 25-28, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7542.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##