##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Bùi Thị Minh Tú, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Trương Lê Bích Trâm, và Bùi Văn Hùng. “Tự động điều chỉnh hệ số tương đương Và góc đánh lửa sớm của động Cơ tĩnh tại đánh lửa cưỡng bức Phun Nhiên liệu Khí tái tạo”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 79-86, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7633.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##