##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Lê Minh Tiến, Bùi Văn Hùng, và Nguyễn Lê Châu Thành. “Điều chỉnh góc đánh lửa sớm động Cơ chạy bằng hỗn hợp Biogas-Syngas-Hydrogen Trong hệ thống năng lượng tái tạo Hybrid”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 1-6, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7677.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>