##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Phùng Minh Tùng, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Sơn, và Hồ Trần Anh Ngọc. “Ảnh hưởng của vị Trí cấp Khí Trên Lò Khí hóa đến thành phần Và nhiệt trị của Khí tổng hợp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 10.2, Tháng Mười 2022, tr 6-11, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7975.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>