##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2023
Download
Cách trích dẫn
Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Nguyễn Văn Phụng, Triệu Đức Tông, Lê Ngọc Đức, Nguyễn Minh Tú, Trần Đình Quang, và Nguyễn Văn Thức. “So sánh Mô phỏng Và thực nghiệm Khí hóa RDF từ chất thải rắn ở nông thôn”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 2, Tháng Hai 2023, tr 78-83, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8217.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>