##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2023
Download
Cách trích dẫn
Phùng Minh Tùng, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Sơn, Tống Duy Quốc, và Hoàng Hồ Ngọc Hạnh. “Ảnh hưởng của độ ẩm Viên nén Nhiên liệu Sinh khối đến nhiệt độ Và hiệu suất Lò Khí hóa”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 3, Tháng Ba 2023, tr 1-5, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8303.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>