##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Bích Thuỷ, và Nguyễn Thị Thanh Ngân. “Sử dụng công nghệ Du lịch thông Minh Và sự tác động đến ý định hành Vi của Du khách: Nghiên cứu tại điểm đến Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 46-53, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8498.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##