##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2023
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Trần Bảo Trân, và Huỳnh Phương Trang. “Các yếu tố ảnh hưởng ý định đặt phòng Trên Booking.Com: Tiếp cận từ Lý thuyết Giá trị Tiêu dùng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 2, Tháng Hai 2023, tr 1-7, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8180.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả