##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Hồng Quân, N. Hoàng Thị Hồng, . T. Nguyễn Thị Kiều, H. Nguyễn Thị Hải, và H. Phạm Phương. “Ảnh hưởng của Lan tỏa Video đến thái độ người Tiêu dùng: Nghiên cứu Trên nền tảng mạng Xã hội”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 4, Tháng Tư 2022, tr 1-7, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7687.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##