##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Hồng Quân, Phạm Ngọc Ngân Giang, Nguyễn Kim Ngân, Trần Thu Hà, Phạm Thu Ngân, và Lê Minh Khuê. “Ảnh hưởng của lòng Yêu nước Và chủ nghĩa quốc Tế đến hành Vi Mua hàng May mặc nội địa: Vai Trò Trung Gian của tính vị chủng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 1-9, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9050.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##