##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2023
Download
Cách trích dẫn
Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh, Trần Văn Tiến, Lưu Công Chung, Lê Viết Cường, Lê Xuân Hoàng, và Phan Quốc Kha. “Thiết Kế Và Chế tạo máy cắt ống Plasma CNC 4 trục”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 2, Tháng Hai 2023, tr 84-90, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8216.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả