##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Võ Trần Anh, Đặng Phước Vinh, Lưu Đức Bình, Hoàng Văn Thạnh, Nguyễn Bá Kiên, Nguyễn Phạm Thế Nhân, và Tào Quang Bảng. “Ảnh hưởng của vết xước đến sự phân bố áp suất Và nhiệt độ Trong ổ trượt đỡ thủy động”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 56-61, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8337.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>