##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Bá Kiên, Nguyễn Hữu Lập Trường, Lưu Đức Bình, Võ Trần Anh, Nguyễn Thị Thu Trang, và Lê Quốc Huy. “Tổng hợp vật liệu cấu Trúc lớp MoS2 Và đánh Giá các đặc tính điện Hoá Khi ứng dụng làm vật liệu Cathode Cho Pin sạc Zn-Ion”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.1, Tháng Chín 2023, tr 40-44, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8637.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả