##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Lê Văn Dương, Tào Quang Bảng, Phan Hải Đăng, Trần Phước Thanh, Đỗ Lê Hưng Toàn, Nguyễn Trí Hòa, Bùi Trung Hiếu, và Nguyễn Phúc Lê Huy. “Thiết Kế Và Chế tạo hệ thống Thiêu kết Kim loại bạc dạng bột Cho mẫu thử Micro”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 11.1, Tháng Mười-Một 2023, tr 47-52, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8819.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả