##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Xuân Ánh, Phạm Thị Khánh Huyền, Trương Phú Chí Hiếu, Văn Phạm Kim Thương, Trần Mạnh Hùng, và Huỳnh Lời. “Khảo sát thực vật học cây dầu Lai Có củ (Jatropha Podagrica Hook., Euphorbiaceae) Thu hái tại Tân Phú Đồng Nai”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 65-69, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8700.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>